Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจำแนก ควบคุม และตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย รุ่นที่ 17” 3 ณ กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร

การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจำแนก ควบคุม และตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย รุ่นที่ 17” 3 ณ กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นายสราวุธ สราศิริ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจำแนก ควบคุม และตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย รุ่นที่ 17” ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมโรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการจำแนก ควบคุม และตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าในการขออนุญาตนำเข้า-ส่งออกของเสียอันตรายและสารอันตราย ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกระบวนการบรรยายวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงานสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และบริษัท ไวเทค โซลูชั่น จำกัด มีผู้เข้ารับการอบรมจากหลายหน่วยงานจำนวนทั้งสิ้น 80 คน โดยได้รับเกียรติจากนายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

แกลเลอรี่