Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก (แห่งที่ 2) อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก (แห่งที่ 2) อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันที่ 12 มีนาคม 2563
📣 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก (แห่งที่ 2) อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัดพิษณุโลกเจ้าร่วมกิจกรรม โดยมีวาระการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 การป้องกันโรค การจัดทำหน้ากากผ้าแจกประชาชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผวจ.พิษณุโลก ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการทุกคนต้องมีวินัยในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยใส่หน้ากากทุกครั้งที่ไปในที่ชุมชน การประชุม หรือสถานที่เสี่ยง

แกลเลอรี่