Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จากกรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีปริมาณฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน จำนวน 35 วัน (จากจำนวนทั้งหมด 91 วัน)