Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผ่านระบบ VDO Conference “ประเด็นไฟป่าและหมอกควัน”

ประชุมผ่านระบบ VDO Conference “ประเด็นไฟป่าและหมอกควัน”

วันที่ 2 เมษายน 2563
📣ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference “ประเด็นไฟป่าและหมอกควัน” ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับทราบข้อสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

แกลเลอรี่