Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่และให้ความเห็นด้านสิ่งแวดล้อม กรณีขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่และให้ความเห็นด้านสิ่งแวดล้อม กรณีขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน