Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง และสถานีขนถ่ายเทศบาลนครพิษณุโลก

ลงพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง และสถานีขนถ่ายเทศบาลนครพิษณุโลก

วันที่ 15 เมษายน 2563

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลบ้านใหม่  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง และสถานีขนถ่ายเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสำรวจการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

แกลเลอรี่