Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้คำปรึกษาแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ณ วัดบึงกระดาน และวัดเหล่าขวัญ จังหวัดพิษณุโลก

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้คำปรึกษาแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ณ วัดบึงกระดาน และวัดเหล่าขวัญ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 23 เมษายน 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้คำปรึกษาแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ณ วัดบึงกระดาน และวัดเหล่าขวัญ จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้ได้ตามเกณฑ์และเป็นแบบอย่างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ต่อไป

แกลเลอรี่