Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้คำปรึกษาแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ณ วัดราษฎร์เจริญ ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้คำปรึกษาแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ณ วัดราษฎร์เจริญ ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 27 เมษายน 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้คำปรึกษาแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ณ วัดราษฎร์เจริญ ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้ได้ตามเกณฑ์และเป็นแบบอย่างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ต่อไป

แกลเลอรี่