Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมชี้แจงแผนการพัฒนา กำหนดจุดพื้ันที่เป้าหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมชี้แจงแผนการพัฒนา กำหนดจุดพื้ันที่เป้าหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1

 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยคณะทำงาน 5ส. เพื่อสำนักงานสีเขียว ได้ประชุมชี้แจงผลการพัฒนา กำหนดจุดพื้ันที่เป้าหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 สรุปผลได้ดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

รายงานการประชุมคณะทำงาน 5ส

ขนาดไฟล์:6.49 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง