Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ณ วัดบึงกระดาน และวัดเหล่าขวัญ จังหวัดพิษณุโลก

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ณ วัดบึงกระดาน และวัดเหล่าขวัญ จังหวัดพิษณุโลก