Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ณ วัดป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ณ วัดป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ณ วัดป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้ได้ตามเกณฑ์และเป็นแบบอย่างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ต่อไป

แกลเลอรี่