Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามการคืบหน้าในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ลงพื้นที่ติดตามการคืบหน้าในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
📣 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการคืบหน้าในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยได้ ให้คำแนะนำถึงแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

แกลเลอรี่