Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์