Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ครั้งที่ 2 ณ วัดสามัคคีธรรม วัดบึงกระดาน และวัดนาขุม จังหวัดพิษณุโลก

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ครั้งที่ 2 ณ วัดสามัคคีธรรม วัดบึงกระดาน และวัดนาขุม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 10-12 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สสภ.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ครั้งที่ 2 ณ วัดสามัคคีธรรม วัดบึงกระดาน และวัดนาขุม จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด เพื่อผลักดันศาสนสถานให้ดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์และเป็นแบบอย่างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ต่อไป

แกลเลอรี่