Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เพื่อสนับสนุนวิชาการ การพัฒนาต่อยอดการจัดการขยะที่ต้นทางของชุมชน ขนาดเล็ก (S) ที่ได้รับการคัดเลือก ระดับภาค

ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เพื่อสนับสนุนวิชาการ การพัฒนาต่อยอดการจัดการขยะที่ต้นทางของชุมชน ขนาดเล็ก (S) ที่ได้รับการคัดเลือก ระดับภาค

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เพื่อสนับสนุนวิชาการ การพัฒนาต่อยอดการจัดการขยะที่ต้นทางของชุมชน ขนาดเล็ก (S) ที่ได้รับการคัดเลือก ระดับภาค เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินและประกวดแข่งขันระดับประเทศ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

แกลเลอรี่