Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการติดตามการปรับปรุงการผลิตน้ำประปา และเก็บตัวอย่าง พื้นที่ จ.พิษณุโลก รวมจำนวน 9 อปท. ส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในห้องปฏิบัติการ

ดำเนินการติดตามการปรับปรุงการผลิตน้ำประปา และเก็บตัวอย่าง พื้นที่ จ.พิษณุโลก รวมจำนวน 9 อปท. ส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในห้องปฏิบัติการ

วันที่ 13-17 กรกฏาคม 2563 📣สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ประสานงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรรมการ และผู้ดูแลระบบประปา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการติดตามการปรับปรุงการผลิตน้ำประปา และเก็บตัวอย่าง พื้นที่ ต.บ้านดารา ต.บ้านโคน อ.พิชัย ต.ข่อยสูง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ต.นาบัว อ.นครไทย ต.หินลาด ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ ต.พรหมพิราม ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก รวมจำนวน 9 อปท. เพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในห้องปฏิบัติการต่อไป

แกลเลอรี่