Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี2563 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี2563 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
📣สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี2563 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนปี 2563 ว่าฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้จะเริ่มต้นประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม - ประมาณกลางเดือนตุลาคม ปี 2563 สำหรับเดือนสิงหาคม - กันยายน เป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีโอกาสที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำท่วมขังในบางแห่ง ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานสถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำท่า/เขื่อน ปริมาณน้ำฝน การเพาะปลูกพืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานการดำเนินการตามข้อสั่งการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563

แกลเลอรี่