Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการติดตามการปรับปรุงการผลิตน้ำประปา และเก็บตัวอย่างน้ำ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

ดำเนินการติดตามการปรับปรุงการผลิตน้ำประปา และเก็บตัวอย่างน้ำ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563
📣สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ประสานงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรรมการ และผู้ดูแลระบบประปา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการติดตามการปรับปรุงการผลิตน้ำประปา และเก็บตัวอย่างน้ำ ในพื้นที่ ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก ต.ดินทอง อ.วังทอง ต.นาบัว อ.นครไทย ต.นิคมพัฒนา ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก รวมจำนวน 5 อปท. เพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในห้องปฏิบัติการต่อไป

แกลเลอรี่