Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอยของจังหวัดพิษณุโลก

สสภ.3 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอยของจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
📣นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และนายชาตรี ไชยวงค์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอยของจังหวัดพิษณุโลก กับนายโยชิโนริ ซูกะ เลขานุการเอกประจ สถาน เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และรองผู้แทนถาวรประเทศญี่ปุ่น ESCAP พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำ ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency) (JICA) ณ ห้องรับรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

แกลเลอรี่