Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำกรณี สถานประกอบการปั้มน้ำมัน ปตท. สาขาอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับความเดือดร้อนจากการออกคำสั่งของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่องร้องเรียน กรณี ปล่อยน้ำทิ้งทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำกรณี สถานประกอบการปั้มน้ำมัน ปตท. สาขาอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับความเดือดร้อนจากการออกคำสั่งของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่องร้องเรียน กรณี ปล่อยน้ำทิ้งทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย

วันที่ 11 กันยายน 2563  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้คำแนะนำกรณี สถานประกอบการปั้มน้ำมัน ปตท. สาขาอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับความเดือดร้อนจากการออกคำสั่งของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่องร้องเรียน กรณี ปล่อยน้ำทิ้งทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ซึ่งเป็นเหตุให้สถานประกอบการดังกล่าวไม่สามารถปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่สาธารณะได้ โดยได้ลงพื้นที่พร้อมกับประสานงานกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าของสถานประกอบการฯ เพื่อร่วมตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว และได้เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากสถานประกอบการฯ เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นโดยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ฉุกเฉินพบว่าค่า pH และค่า COD อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ให้คำแนะนำต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการพิจารณาทบทวนการออกคำสั่งเรื่อง ระงับเหตุรำคาญ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวต่อไป

แกลเลอรี่