Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์)

Regional Environmental Office 4

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สื่อประชาสัมพันธ์

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

20 ก.ย. 64

โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ

ประเภทไฟล์: .mp4 ขนาดไฟล์ : 50.21 Mb ดาวน์โหลด: 4741 ครั้ง
7 เม.ย. 64

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประเภทไฟล์: .mp4 ขนาดไฟล์ : 15.83 Mb ดาวน์โหลด: 4737 ครั้ง
22 พ.ค. 63

การบริหารจัดการขยะ

ประเภทไฟล์: .mp4 ขนาดไฟล์ : 2.67 Mb ดาวน์โหลด: 4744 ครั้ง
22 พ.ค. 63

การกำจัดของเสียตามหลัก 3Rs

ประเภทไฟล์: .mp4 ขนาดไฟล์ : 1.61 Mb ดาวน์โหลด: 4747 ครั้ง
22 พ.ค. 63

สารพัดโรคร้ายจากภัยขยะ

ประเภทไฟล์: .mp4 ขนาดไฟล์ : 2.34 Mb ดาวน์โหลด: 4738 ครั้ง
22 พ.ค. 63

GREENHOUSE EFFECT หรือปรากฏการณ์เรือนกระจก คืออะไร?

ประเภทไฟล์: .mp4 ขนาดไฟล์ : 2.14 Mb ดาวน์โหลด: 4740 ครั้ง
22 พ.ค. 63

ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ

ประเภทไฟล์: .mp4 ขนาดไฟล์ : 2.19 Mb ดาวน์โหลด: 4743 ครั้ง
22 พ.ค. 63

ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ

ประเภทไฟล์: .mp4 ขนาดไฟล์ : 1.94 Mb ดาวน์โหลด: 4742 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1