Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงปหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านตะวันตก

สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงปหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านตะวันตก

เอกสารแนบ

summary-seminar1

ขนาดไฟล์:0.00 Kb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง