Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

กิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม สโมสรไลออนส์สามพรานสันติภาพ และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ณ ตลาดบน-ล่าง (ตลาดหน้าองค์พระปฐมเจดีย์) และตลาดกัลยา (ตลาดทางรถไฟ) อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม
     กิจกรรมในวันนี้ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และร่วมเดินรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายจิตอาสาจำนวน 130 คน
     ผลจากการเดินรณรงค์ และเรียกคืนถุงพลาสติกจากผู้บริโภค ทำให้สามารถลดถุงพลาสติกได้จำนวน 1,100 ใบ ในเวลา 1 ชั่วโมง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) จะเดินหน้าดำเนินงาน เพื่อลดพลาสติกและโฟมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้การใช้ถุงพลาสติกลดลงมากกว่าร้อยละ 20 และการใช้โฟม ลดลงมากกว่าร้อยละ 50    

แกลเลอรี่