Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ.สสภ. 5 (นครปฐม) ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตํารวจสามพราน

ผอ.สสภ. 5 (นครปฐม) ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตํารวจสามพราน

                 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ผอ.สสภ. 5 พร้อมข้าราชการ สสภ.5 ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตํารวจสามพราน โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตํารวจสามพราน ท่าน พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย เป็นประธานเปิดศูนย์ฯ และคณะบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์รายงานความเป็นมา และการจัดตั้ง ซึ่งศูนย์นี้เปิดขึ้นเพื่อให้การบริการตรวจวัดวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ โดยวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานควบคุมต่างๆ เช่น มาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากอาคาร แหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งน้ำธรรมชาติ

                 ในการนี้ ผอ.สสภ.5 ได้พูดคุยกับท่านผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตํารวจ เพื่อเตรียมการสร้างเครือข่ายในการทํางานร่วมกันในการจัดการองค์ความรู้ด้าน นิติวิทยาศาสตร์กับการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในโอกาสต่อไป

 

แกลเลอรี่