Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สสภ.5 ดำเนินกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ลดรับลดให้และลดใช้ถุงพลาสติก ณ ตลาดน้ำวัดดอนหวาย

สสภ.5 ดำเนินกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ลดรับลดให้และลดใช้ถุงพลาสติก ณ ตลาดน้ำวัดดอนหวาย

                       วันที่ 24 สิงหาคม 2561 หน่วยงานในสังกัด ทส. ได้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับนายอำเภอสามพราน ผอ.เขตการศึกษา ประธานชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม สโมสรไลออนส์สามพราน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดดอนหวาย จัดกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ และลดใช้ถุงพลาสติก ณ ตลาดน้ำวัดดอนหวาย อ.สามพราน จ.นครปฐม  โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายนพพล ศรีสุข) เป็นผู้นำเดินรณรงค์ลดรับ ลดให้ และลดใช้ถุงพลาสติก พร้อมทั้งแจกถุงผ้าแก่แม่ค้าพ่อค้า และผู้มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดดอนหวายเพื่อนำไปใช้แทนถุงพลาสติกต่อไป

แกลเลอรี่