Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ “ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ ส่วนรุกขชาติกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม   พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ “ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ ส่วนรุกขชาติกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม

พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ “ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ ส่วนรุกขชาติกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และข้าราชการราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และจิตอาสาชาวจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีพร้อมกับเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ” เพื่อความสุขของคนไทย

 

แกลเลอรี่