Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ.สสภ.5 (นครปฐม) พร้อมเจ้าหน้าที่ สสภ.5 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโครงการพระราชดำริฝนหลวง

ผอ.สสภ.5 (นครปฐม) พร้อมเจ้าหน้าที่ สสภ.5 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโครงการพระราชดำริฝนหลวง

                          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) พร้อมเจ้าหน้าที่ สสภ.5 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโครงการพระราชดำริฝนหลวง ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

                     ในการนี้ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งในปีนี้ถือเป็นวันครบรอบปีที่ 63 นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง

ภาพจาก https://www.facebook.com/prd.nakhonpathom/

แกลเลอรี่