Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) และกองจัดการคุณภาพน้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครปฐม (สระน้ำจันทร์)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) และกองจัดการคุณภาพน้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครปฐม (สระน้ำจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครปฐม (สระน้ำจันทร์) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันที่  6 เมษายน 2562 พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และยุติการใช้เครื่องควบคุมสาหร่ายด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic) และเก็บเครื่องพร้อมอุปกรณ์ส่งคืนกองจัดการคุณภาพน้ำ

แกลเลอรี่