Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic-News

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) พร้อมเจ้าหน้าที่สสภ.5 เข้าร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) พร้อมเจ้าหน้าที่สสภ.5 เข้าร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  2562

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณพระวิหารหลวงองค์พระปฐมเจดีย์  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการทุกหมู่เหล่า และประชาชน จิตอาสา ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดนครปฐม ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  2562 ซึ่งจังหวัดนครปฐม ได้คัดเลือกสระน้ำจันทร์ เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์บริเวณด้านนอกพระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ หมอพราหมณ์ผู้ทำพิธีอ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง 20 คน เข้าสู่วิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทำความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ประธานสงฆ์ให้ศีล

จากนั้น พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 15 ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษก เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ถวายเทียนชนวนแด่พระพรหมเวที ประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นพระพรหมเวทีเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 15 ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก โดยมีพระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัยไปพร้อมกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม จุดเทียนมงคล เทียนนวหรคุณ  เทียนขันน้ำพระพุทธมนต์ และประเคนให้พระสงฆ์รูปที่ 1 หลังจากเสร็จพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ถยายอดิเรก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จพิธีในช่วงแรก

สำหรับในช่วงที่สอง เป็นการสวดภาณวาร โดยเจ้าหน้าที่อัญเชิญพัดยศ พระสงฆ์ดำรงสมณศักดิ์ 9 รูป ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปหน้าเตียงพระสวดภาณวาร โดยในพิธีพระสงฆ์เถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร ได้ผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต และสวดภาณวารต่อไป  จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กราบพระรัตนตรัย และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นอันเสร็จพิธี 

สำหรับในวันอังคารที่  9 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. จังหวัดนครปฐม จะประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมต่อไป

แกลเลอรี่