Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว”

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว”

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) นําโดยนางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อํานวยการฯ ร่วมกับกรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว” ภายใต้ กิจกรรม “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุพรรณบุรี อําเภอ เมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นําทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนจาก ห้างสรรพสินค้า และ ทสม. จังหวัดสุพรรณบุรี เดินรณรงค์สร้างการรับรู้การงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว และแจกถุง ผ้าให้กับประชาชน พร้อมตอบแบบสอบถาม QR Code การรับรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน

แกลเลอรี่