Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ส่งผลงานเข้าร่วมการประเมิน เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ ได้ที่ 

• สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด 

• สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ทั้ง 16 ภาค 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

• สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด 

• สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ทั้ง 16 ภาค 

• สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

    E-mail : deqp_la21@live.com หรือ  la21.deqp@gmail.com

    โทรศัพท์/โทรสาร 02-2985652 

เอกสารแนบ

แบบรายข้อมูลการดำเนินงานการประเมินเมือง

ขนาดไฟล์:0.89 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง

แผ่นพับ

ขนาดไฟล์:1.94 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง

คู่มือประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ฉบั

ขนาดไฟล์:6.22 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง