Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ปลูกต้นไม้บริเวณศาลากลางจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ปลูกต้นไม้บริเวณศาลากลางจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดนครปฐม และจังหวัดนครปฐม ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณศาลากลางจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

แกลเลอรี่