Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการสิงแวดล้อมเชิงพื้นที่ ตามประเด็นการพัฒนาภาค"

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการสิงแวดล้อมเชิงพื้นที่ ตามประเด็นการพัฒนาภาค"

              สสภ.5 (นครปฐม) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการสิงแวดล้อมเชิงพื้นที่ ตามประเด็นการพัฒนาภาค" ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

2_บทบาทและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหา

ขนาดไฟล์:1.45 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

การกำหนดโครงการเพื่อวางแผนและบริหารโครง

ขนาดไฟล์:0.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง

MoNRE_HRD_Training_REO5_การจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์:48.33 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

การตัดสินใจในการวางแผนบริหารโครงการที่ม

ขนาดไฟล์:0.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง

การติดตามประเมินผลโครงการด้านทรัพยากรธร

ขนาดไฟล์:0.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 75 ครั้ง

การนำแผนงานโครงการไปสู่การปฎิบัติ_กิติชั

ขนาดไฟล์:0.20 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง

คู่มือ_การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อบูรณาก

ขนาดไฟล์:1.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

คู่มือ_การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย_กิติ

ขนาดไฟล์:0.19 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง

เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์เพื่อบริหารทรัพยา

ขนาดไฟล์:0.26 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 93 ครั้ง