Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่าย ทสม. กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่าย ทสม. กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่าย ทสม. กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมงานด้วย

แกลเลอรี่