Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การติดตั้งเครื่องควบคุมสาหร่ายด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค บ้านไร่กลาง หมู่ที่ 9 ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

การติดตั้งเครื่องควบคุมสาหร่ายด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค  บ้านไร่กลาง หมู่ที่ 9 ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายประเดิม ภาคแก้ว รก.ผอ.สสภ.12 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้และผู้ใหญ่บ้านพร้อมตัวแทนชาวบ้าน ลงพื้นที่ เพื่อสังเกตการณ์และสนับสนุนการดำเนิน การติดตั้งและทดสอบเครื่องควบคุมกำจัดสาหร่ายด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค (LG SONIC) ของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 2 จุด โดยประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องควบคุมสาหร่ายสามารถควบคุมการเจริญเติบโตสาหร่ายได้ถึง 200 เมตร รอบจุดติดตั้ง ณ บริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตของสาหร่ายสูง  เพื่อบรรเทาปัญหาเหตุการณ์สาหร่ายบลูม (Algae bloom)