Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน  โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 16-17 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.12 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ทำการสำรวจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายดวงดาว เจริญยศ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คำชะอี ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 14 แห่ง พร้อมทั้งทำการเก็บตัวอย่างน้ำประปาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 14 ตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป

แกลเลอรี่