Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบ่อน้ำของชาวบ้านปนเปื้อนน้ำมันในพื้นที่ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบ่อน้ำของชาวบ้านปนเปื้อนน้ำมันในพื้นที่ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายประเดิม ภาคแก้ว ผอ.สสภ.12 และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ดร.ประดิษฐ์ นูเล รักษาการตำแหน่งนักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 กรมทรัพยากรธรณี และนายหลาง กองพนม นายก อบต.ยางใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงกรณีบ่อน้ำตื้นของชาวบ้านยางใหญ่ มีการปนเปื้อนน้ำมัน จำนวน 2 บ่อ โดยได้ทำการสำรวจบ่อน้ำตื้นของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันของบ้านยางใหญ่ พบว่า มีบ่อน้ำปนเปื้อนน้ำมัน จำนวน 2 บ่อ และบ่อน้ำที่ไม่มีการปนเปื้อนน้ำมัน จำนวน 7 บ่อ ได้ทำการวัดระดับความลึกของบ่อน้ำทุกบ่อ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการทำ Contour line แสดงถึงลักษณะสูงต่ำทางธรณีวิทยาให้ทราบถึงเส้นทางการไหลซึมหรือลักษณะการกระจายตัวของน้ำมันในพื้นที่ดังกล่าว

      ทั้งนี้ สสภ.12 ได้ประสานไปยังกรมควบคุมมลพิษ เพื่อขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือในการตรวจสอบหาประเภทของเหลวที่ไหลซึมลงสู่บ่อน้ำ และรอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยาจากสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป

แกลเลอรี่