Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่12 (อุบลราชธานี) มอบเจลแอลกอฮอล์และสเปร์ยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่12 (อุบลราชธานี) มอบเจลแอลกอฮอล์และสเปร์ยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) และนายสา แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ นำเจลแอลกอฮอล์และสเปร์ยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไปมอบให้นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Coronavirus Disease 2019 Covid-19 ) ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทย

แกลเลอรี่