Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การลงพื้นที่ปรับเทียบชุดเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติลำโดมใหญ่ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

การลงพื้นที่ปรับเทียบชุดเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำ  สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติลำโดมใหญ่ อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

          วันที่ 9 มกราคม 2561 ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานปรับเทียบชุดเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำ ชุดสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติลำโดมใหญ่ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท กรีนบันยัน จำกัด เป็นผู้แนะนำขั้นตอนการปรับเทียบชุดเครื่องมือดังกล่าว และมีสมาชิกกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำลำโดมใหญ่ที่สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์