Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ

ประกาศ/พรบ./กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

26 ธ.ค. 60

พรบ.ความสะอาดเรียบร้อยบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)2560

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.34 Mb ดาวน์โหลด: 2503 ครั้ง
26 ธ.ค. 60

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

26 ธ.ค. 60

การดำเนินการทางกฏหมายกับผู้กระทำความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากของเสีย

26 ธ.ค. 60

(ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส

26 ธ.ค. 60

คู่มือการวางแผนบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

26 ธ.ค. 60

คู่มือการดำเนินการกับผู้กระทำผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

26 พ.ย. 60

พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

26 พ.ย. 60

กฎมายเกี่ยวกับคุณภาพดิน

จำนวนทั้งหมด 22 รายการ
< 1 2 3