Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ

Download เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

26 มิ.ย. 61

ข้อบังคับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) พ.ศ. 2561

11 พ.ค. 61

ข้อมูลสถิติปริมาณขยะมูลฝอยจังหวัดฉะเชิงเทรารายอำเภอ ปี2557-2560

9 พ.ค. 61

ข้อมูลที่ตั้งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดฉะเชิงเทรา

2 เม.ย. 61

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน(แม่น้ำและคลองสาขา)เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2561 (รอบ 6 เดือน)

27 มี.ค. 61

สถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำระยองและคลองสาขา ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

26 เม.ย. 61

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน(แม่น้ำและคลองสาขา)เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2561

21 มี.ค. 61

ข้อมูลสถิติปริมาณขยะมูลฝอยจังหวัดชลบุรีรายอำเภอปี2557-2560

20 มี.ค. 61

ที่ตั้งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดชลบุรี

จำนวนทั้งหมด 185 รายการ
1 2 3 4 5 > >>