Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

วันที่ 2 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13  (ชลบุรี) ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “นาวิกนคร 4.0 โมเดล” ต้นแบบนวัตกรรมแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ต้นทุนต่ำ แต่ได้ผลผลิตตอบแทนมาก สามารถคืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือค่ายกรมหลวงชุมพร จังหวัดชลบุรี และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

 

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่