Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

งานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้ที่ 12

งานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้ที่ 12

วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายปัญญา วรเพชรายุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) พร้อมส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง 3R ในงานมหกรรม"คืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ 12" สืบสานศาสตร์พระราชา วิชชาของแผ่นดิน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อแสดงผลการพัฒนาพื้นที่ 55 ไร่ ตามศาสตร์พระราชา โดยการน้อมนำกว่า 40 ทฤษฎีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติจริง ตามแนวทางการพัฒนา “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์ของพระราชา และภูมิปัญญามาเผยแพร่ ขยายแนวคิดและเพื่อแสดงให้เห็นว่าศาสตร์ของพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นได้จริง โดยกิจกรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

 

แกลเลอรี่