Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า งานวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสบทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า งานวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสบทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 31 มีนาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและประกาศสดุดี เพื่อน้อมรำลึกพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน พร้อมข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ที่พร้อมจัดพิธีวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561 เพื่อมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการดีเด่นประจำจังหวัดชลบุรี และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

แกลเลอรี่