Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

จัดประชุมแนวทางการพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จังหวัดระยอง

จัดประชุมแนวทางการพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จังหวัดระยอง

วันที่ 10 เมษายน 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13  (ชลบุรี) จัดประชุมแนวทางการพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จังหวัดระยอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้เกิดความเข้าใจแนวทางการพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

 

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่