Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13 (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังโตนด) ครั้งที่ 1/2561

สสภ.13 (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก  (ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังโตนด) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังโตนด)  คณะทำงานลุ่มน้ำลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังโตนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งสำนักงานฯ ได้นำเสนอรายงานคุณภาพน้ำเเม่น้ำพังราดในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังโตนด  โดยนำเสนอรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำปัจจุบันเเละเปรียบเทียบเเนวโน้มคุณภาพน้ำในช่วงปี 2556-2560 และวิเคราะห์วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเชิงพื้นที่ให้คณะทำงาน  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้รับทราบเเละร่วมกันพิจารณาเเนวทางการบริหารจัดการสิ่งเเวดล้อมในพื้นที่ต่อไป

แกลเลอรี่