Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13 (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุม “เครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม”

สสภ.13 (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุม “เครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายปัญญา วรเพชรายุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุม “เครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องแคทลียา 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเครือข่ายห้องปฏิบัติการ กับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา/ภาคเอกชน รวม 14 แห่งทั่วประเทศ

ภาพ/ข้อความโดย : ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่