Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

จัดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมกับวัดบ้านในบน โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี จัดโครงการ  เพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดบ้านในบน ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ซึ่งมีกิจกรรมการปลูกต้นกระทิงจำนวนกว่า 100 ต้น กิจกรรมการทำความสะอาดห้องน้ำ และกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัด โดยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ อบต.สระสี่เหลี่ยม นักเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับบริเวณวัด

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่