Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่สังเกตการณ์ประเมินโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ลงพื้นที่สังเกตการณ์ประเมินโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waste School) และโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)  ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.2561

ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13  (ชลบุรี) ลงพื้นที่สังเกตการณ์ประเมินโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ชุมชนบ้านอกหนัก หมู่ 6/2 อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (ช่วงบ่ายวันที่ 8 สิงหาคม) และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (ช่วงเช้าวันที่ 9 สิงหาคม)โดยคณะกรรมการระดับประเทศที่ตรวจประเมินชุมชนในขนาด S และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (กลุ่ม B) ประกอบด้วย 1.นาวาเอกมนตรี ชูนามชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม(หัวหน้าคณะ) 2.นางสาวสุนิสา ภิรมย์นักวิชาการเผยแพร่  และ 3. นางสาวมะลิวัลย์ พวงมณี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ผู้ประสานงานประจำคณะ) พร้อมให้ข้อเสนอเพิ่มเติม

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่