Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ประสาน ส่งเสริม และผลักดันให้เยาวชนมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง

ประสาน ส่งเสริม และผลักดันให้เยาวชนมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13  (ชลบุรี) ประสาน ส่งเสริม และผลักดันให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้เยาวชนได้เสริมสร้างจิตสำนึกมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่